Privacy statement

 

Privacyverklaring Toneelvereniging Kudelstaart.

 

Toneelvereniging Kudelstaart verwerkt persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is op de verwerking van persoonsgegevens nieuwe wetgeving van toepassing. Die wetgeving is  opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

In de AVG is o.m. geregeld, dat de “verwerkingsverantwoordelijke” de betrokkenen moet informeren over de verwerking van hun gegevens. Om die informatie goed vindbaar te laten zijn, wordt aangeraden om een online privacyverklaring te publiceren. Deze privacyverklaring dient om u te informeren over de verwerking van de persoonsgegevens door Toneelvereniging Kudelstaart.

 

Toneelvereniging Kudelstaart verwerkt gegevens van bezoekers, donateurs, adverteerders en leden. Het gaat  daarbij om de gegevens die de betrokkenen bij hun reservering of als donateur,  adverteerder en als lid hebben opgegeven, zoals naam, adres, postcode, woonplaats telefoonnummer,e-mailadres, bankrekeningnummer.   

 

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor reserveringen, verzending van nieuwsbrieven, ledenadministratie, donatie-inning, contributie-inning en het versturen van facturen. Dit in het algemeen, voor het goed functioneren van de administratie van Toneelvereniging Kudelstaart. De grondslag voor de verwerking is toestemming van de betrokkenen, noodzakelijkheid voor de uitvoering van de administratie en/of een gerechtvaardigd belang van Toneelvereniging Kudelstaart voor het goed functioneren. 

 

Er worden geen persoonsgegevens uitgewisseld met derden, er vindt geen doorgifte plaats aan andere landen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan in overeenstemming is met de doelen waarvoor de gegevens zijn verwerkt. De gegevens zijn beveiligd doordat ze elektronisch zijn opgeslagen en alleen toegankelijk zijn voor het bestuur van Toneelvereniging Kudelstaart.

 

Betrokkenen hebben het recht hun gegevens in te zien, te laten corrigeren en te laten verwijderen. Een eenmaal verleende toestemming om gegevens te verwerken kan steeds worden ingetrokken. Voor een verzoek om inzage, correctie of verwijdering en voor eventuele vragen over de verwerking kunt u contact opnemen met Toneelvereniging Kudelstaart, Jupiterstraat 23, 1431 XA Aalsmeer, of per e-mail naar info@toneelverenigingkudelstaart.nl . Klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring wordt aangepast als daartoe, in verband met nadere regelgeving of anderszins, aanleiding bestaat. Een eventuele aanpassing wordt zo spoedig mogelijk na de aanpassing op de website van Toneelvereniging Kudelstaart gepubliceerd.