Privacy statement

 

Privacyverklaring Toneelvereniging Kudelstaart.

 

Toneelvereniging Kudelstaart verwerkt persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is op de verwerking van persoonsgegevens nieuwe wetgeving van toepassing. Die wetgeving is  opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

In de AVG is o.m. geregeld, dat de “verwerkingsverantwoordelijke” de betrokkenen moet informeren over de verwerking van hun gegevens. Om die informatie goed vindbaar te laten zijn, wordt aangeraden om een online privacyverklaring te publiceren. Deze privacyverklaring dient om u te informeren over de verwerking van de persoonsgegevens door Toneelvereniging Kudelstaart.

 

Toneelvereniging Kudelstaart verwerkt gegevens van bezoekers, donateurs, adverteerders en leden. Het gaat  daarbij om de gegevens die de betrokkenen bij hun reservering of als donateur,  adverteerder en als lid hebben opgegeven, zoals naam, adres, postcode, woonplaats telefoonnummer,e-mailadres, bankrekeningnummer.   

 

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor reserveringen, verzending van nieuwsbrieven, ledenadministratie, donatie-inning, contributie-inning en het versturen van facturen. Dit in het algemeen, voor het goed functioneren van de administratie van Toneelvereniging Kudelstaart. De grondslag voor de verwerking is toestemming van de betrokkenen, noodzakelijkheid voor de uitvoering van de administratie en/of een gerechtvaardigd belang van Toneelvereniging Kudelstaart voor het goed functioneren. 

 

Er worden geen persoonsgegevens uitgewisseld met derden, er vindt geen doorgifte plaats aan andere landen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan in overeenstemming is met de doelen waarvoor de gegevens zijn verwerkt. De gegevens zijn beveiligd doordat ze elektronisch zijn opgeslagen en alleen toegankelijk zijn voor het bestuur van Toneelgroep Maskerade.

 

Betrokkenen hebben het recht hun gegevens in te zien, te laten corrigeren en te laten verwijderen. Een eenmaal verleende toestemming om gegevens te verwerken kan steeds worden ingetrokken. Voor een verzoek om inzage, correctie of verwijdering en voor eventuele vragen over de verwerking kunt u contact opnemen met Toneelvereniging Kudelstaart, Jupiterstraat 23, 1431 XA Aalsmeer, of per e-mail naar info@toneelverenigingkudelstaart.nl . Klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze privacyverklaring wordt aangepast als daartoe, in verband met nadere regelgeving of anderszins, aanleiding bestaat. Een eventuele aanpassing wordt zo spoedig mogelijk na de aanpassing op de website van Toneelvereniging Kudelstaart gepubliceerd.De revue is weer afgelopen...

Wat hebben wij, alle spelers en medewerkers, genoten.

Genoten van de tijd die we samen hebben doorgebracht om deze revue voor u te repeteren en natuurlijk ook om hem voor u te spelen.

U was een geweldig publiek, wij hopen u in het voorjaar weer terug te zien!


Wilt u weten wat u gemist heb of wilt u nog wat terug zien bekijk dan de foto's.


Toneelvereniging Kudelstaart.

4B0A5503
4B0A5518
4B0A5521
4B0A5478
4B0A5497
4B0A5517
4B0A5545
4B0A5656
4B0A5629
4B0A5523
4B0A5676
4B0A5533
4B0A5540
4B0A5578
4B0A5577
4B0A5565
4B0A5603
4B0A5571
4B0A5590
4B0A5582
4B0A5668
4B0A5637
4B0A5567
4B0A5600
4B0A5685
4B0A5580
4B0A5529
4B0A5614
4B0A5642
4B0A5674
4B0A5573
4B0A5594
4B0A5555
4B0A5619
4B0A5560
4B0A5525
4B0A5552
4B0A5557
4B0A5649
4B0A5605
4B0A5632
4B0A5644
4B0A5564
4B0A5547
4B0A5691
4B0A5773
4B0A5704
4B0A5692
4B0A5728
4B0A5767
4B0A5722
4B0A5900
4B0A5789
4B0A5726
4B0A5703
4B0A5708
4B0A5732
4B0A5784
4B0A5709
4B0A5827
4B0A5834
4B0A5853
4B0A5824
4B0A5835
4B0A5733
4B0A5793
4B0A5717
4B0A5724
4B0A5740
4B0A5837
4B0A5812
4B0A5910
4B0A5798
4B0A5915
4B0A5839
4B0A5897
4B0A5858
4B0A5712
4B0A5739
4B0A5906
4B0A5808
4B0A5881
4B0A5730
4B0A5761
4B0A5912
4B0A5734
4B0A5737
4B0A5741
4B0A5699
4B0A5934
4B0A5803
4B0A5863
4B0A5986
AA8I9004
AA8I9292
AA8I9060
AA8I9096
AA8I9200
AA8I9015
AA8I9005
AA8I8987
AA8I9084
AA8I9013
AA8I9074
AA8I9072
AA8I9134
AA8I9175
AA8I9027
AA8I9366
AA8I9129
AA8I9052
AA8I9035
AA8I9045
4B0A6169
AA8I9022
AA8I9345
AA8I9038
AA8I9169
AA8I9165
4B0A6176
4B0A6173
4B0A5949
4B0A5938
4B0A6024
4B0A5965
4B0A6178
4B0A6132
4B0A5967
4B0A5953
4B0A6000
4B0A6032
4B0A6028
4B0A5980
4B0A5943
4B0A6047
AA8I9167
4B0A6149
AA8I9171
4B0A6016
AA8I8897
4B0A6092
4B0A6123
4B0A6049
4B0A6115
4B0A6036
4B0A5978
4B0A6117
4B0A6003
4B0A5990
4B0A6138
4B0A6037
4B0A6005
4B0A6104
4B0A6129
4B0A5984
4B0A5946
4B0A6131
4B0A6057
4B0A6066
4B0A6100
AA8I9159
4B0A6081
4B0A6101
4B0A6086
4B0A6054
4B0A6059
4B0A6133
4B0A6088
4B0A6073

Copyright @ All Rights Reserved